Gurgurtaa Websaayitii kanaa

On

    Akkam Jirtu ? Kun Beekisisa Gurgurtaa Websaayyitii Kanaa YKN (www.caboowanci.com )dhaa. Namoonni ykn waajjirii fedhee yoo Websaayyitii kana na irraa bitachuu ni danda´aa. Webssayyitiin kun wagaa 3 oldhaa. namootaa Milliiyyoona jala gahuun daawwatamee jira. Sababiin gurgurtaa website kanaa yeroo yeroodhaan…

A letter to the Regional Council of Darmstadt

On

           Regierungspräsidium Darmstadt            Luisenplatz 2           64283 Darmstadt                                                                                   Darmstadt, 01,09,2017 Oromo´s Demonstration against Ethiopia Dictator´s on 1st Sep. 2017 A letter to the Regional Council of Darmstadt (Regierungspräsidium Darmstadt)demanding adequate protection for Oromo Asylum seekers. Dear Sir/Madam, The Oromo,…