Gurgurtaa Websaayitii kanaa

 

Beeksisa gurgurtaa websayyitii

 

Akkam Jirtu ? Kun Beekisisa Gurgurtaa Websaayyitii Kanaa YKN (www.caboowanci.com )dhaa. Namoonni ykn waajjirii fedhee yoo Websaayyitii kana na irraa bitachuu ni danda´aa.

Webssayyitiin kun wagaa 3 oldhaa. namootaa Milliiyyoona jala gahuun daawwatamee jira. Sababiin gurgurtaa website kanaa yeroo yeroodhaan banee waa itti barreesuuf yeroo waanin hin arganneef dha. Kanaafuu namoonnii fedhii qabaataniifii bu´aa irraa argachuu barbaadan batatanii itti fayyadamuu nin dandeessu. Website kun waan hundaa kan of keessaa qabuudha. SEO, GoogelAdsen, Rank, fi waan website gaarii tokko ofi keessa qabu kan qabuudhaa. Maqaa Domain kanaan namoota biraati gurguruun dura namoonni keenya akka itti fayyadamaniifi. Gabaabumatti namoonni fedhii qabdan na qunamaa information hafe balidhaan irrati hassofinna!

 

ማስታወቂያ፥

ስለ ጨቦወንጪ ዶት ኮም ዌብሳይት ( www.caboowanci.com) መሽጥን ይመለከታል ።

ስለ ጨቦወንጪ ዶት ኮም መሽጥን ይመለከታል ።

ፍላጎት ያልው ሰው እኔን ማነጋገር ይችላል

ዌብሳይቱ ራንክ የተደረጋ ነው ፣

ስርቺንግ ኢንጅን ኦፒማዝድ ውይም ሲኢኦ የሆና ነው

በዬትኛውም ድቫይስ ሪስፖንሲቭ ነው

ጎግል አድሴንስ አክቲቭ ነው

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: