ጀግናዉ የወየኔ ሰራዊት የተሰረቀዉን ፈተና እና ሰቶችን ከአረብ አስመለሳ

  ጀግናዉ የወየኔ ሰራዊት የተሰረቀዉን ፈተና እና ሰቶችን ከአረብ አስመለሳግራ ተጋብተናል ዘንድሮ  መግደሉም ሰለቸን ምንድነው ነገሩ አንዲህ ያሚያዳርጋቸው ፧ምን ቢናደርግ ይሁን አስክ እምያራካቸው ማስተንቃቂያ ሰተን ብዙ ናገርናቸው ይቅርበቸው ብለን ከኣንደም Read More …