Gadda Guddaa

On

  Waggaa Dheeraaf kan itti dadhabinne miseensa 159,000 ol ta’ani itti horrannee gurupiin Oromoo guddaan qabu tokko qaama hin beekaminneen nu jalaa haqamee ykn cufamee. Group n link isaa armaan gadii itti argitan kun (https://www.facebook.com/groups/50millionoromo/) guyyaa gaafa 04/11/2016 nu irraa cufamee. Group…