Jaarraa 21ffaa keessatti Mootummaan Ummatashii Bishaaniin Dheebeessee Fi Nyaatan Beelleessuu Hin Jiru Addunyaa Kana Irrati Mootummaa Ethiopia Malee

On

    Jaarraan kun yeroo ummanii waan nyaatuu dhabeefi bishaan dhuguu dhabee dararamu mitti. Addunyaan kan irrati wal falmaa fi wal dorgomaa jirtuu wa’ee beelaa,wa’ee amanta, wa’ee oomishaa waraana fi wa’ee barbaachaa gaazii boba’aa mitti. Kana hundumaa wagaa 100 tokkoo dura akka…