Torbaan Lama Keesatti Birrii Billiiyyoona 5 oltuu

etb

Torbaan lama keesati Birrii billiiyyoona 5 n oltu baankii dhuunfa wayyaanee keesaa bahee gara baankii daldala Itiyyoophiyyafi baankii oromia keesati gale.

Kana ta'uu isaa kan agarisiisuu fincila diddaa garbummaa irran kan ka'ee lamiin ilamaan Oromoo waamcihaa qoqqoobbii diinagiddee warishaallee wayyanee fi kaamphaanii wayyanee irrati fudhatamuu  jalqabameen wal fakkaata.

Ammas lamiiwan Oromoo maalaqaa baankii wayyanee keesa qaban akka hin baafinne dhorkamanii jiru. Sababiin isaa moo maalaqa amma kanaa sababii tokko malee sa'aa tokko baasuun hin eyyamamuu kan jedhamuu dha bulichiinisa bankotii kana irra kan kenameefi.

Ha ta'uu itti harka lafa jalaatiin abban qabeenyaa Axxiiyyononii bankolii dhuunfa kanaa maalaqa saamichaan argatan kana ammas amma isaan harka jiru saamanii biyya gadi dhiisuudhaaf qopha'anii jiru.

Ka'uumisii naannoo Oromia keesati ta'a jiru kunii Finfinnee Oromian marfamitee jirtuu si'a tokko akka garbaa nu irrati garragaru kan jedhu sodaa ofi keesaa kan qaban ta'uun isaa dhagahamee jira. Dabalataaniis bankoliin kun gara fuunduraati akka tarkaamfachuu hin dandenyee fi kisaara guddaa jala akka seenuu danda'an ibisamee jira.

Garuu saba jiru ibisuuf kan yaalanii fi akka sababaati kan ibsani Bankinii daldala Itiyyoophiyya Letter of credit seeran ala waan eyyemaa jiruufi maamiltoonii keenya nu dheenisaa jiru jedhani malee akka qoqqobiin ilamaa oromo irra isaan muudatee hin ibisinee.

Alemayehu Tilahun

 

 

9 thoughts on “Torbaan Lama Keesatti Birrii Billiiyyoona 5 oltuu

 • Pingback:Oromia: Torbaan lama keesati | OromianEconomist

 • January 17, 2016 at 15:50
  Permalink

  Kun cimee itti fufuu qaba maaliif jennan durreeyyii wayyaanee waaqa of sehaaniif gaafa kanaan nagaatii didan dhiibbaa karaa qabeenyaa isheetiif dhufu yoo xiinxallite likki galti

 • Pingback:Oromia: Torbaan lama keessatti | OromianEconomist

 • January 17, 2016 at 15:58
  Permalink

  Haalli biyyaa keessatti barattoota iitti ciibsanii tuman hirriba kan nama qabuu miti namni oromoo taate hunduyyuu gochaa isaan amboofi harammayaa,jimma,madawalabuu,adaamaa,dillaa,naqamtee fi,iddoo garagaraatti taasisan beektoonni fi hayyoonnioromoo kitaaba seenaa barreessuu qabdu kitaaba bareessuu cinatti daaima lafaa olguddattus haala kanaan akka barsiiftanii dhaamsa kiyya dabarfachuu barbaada bilisummaa oromoo

 • Pingback:Oromia: Torban lama keessatti | OromianEconomist

 • January 17, 2016 at 18:15
  Permalink

  Kuni wan bayee namatti tolaa wan tahef jabanee jajjabanee itti wal akakasuu qabana sabaa koo ni dhumatti

 • January 18, 2016 at 00:38
  Permalink

  Jabaanne waraabeyyi tigray of irra buusu qabna. yeroon dhaabolin oromoo baratoota fi saba keenna faana cimu qabu amma jenna. gochi kun immoo cimu qaba, boycott all wayyane business center, selam buss. ….so &so

 • January 18, 2016 at 20:04
  Permalink

  yessss!
  nuuf jiraadhaa lammi koo kun qabsoo guddaadha. akkuma salm bus gootan sana kanaa godhaa. rabbiin isin haa gargaaru!

Leave a Reply

%d bloggers like this: