Caalaa Dhiyeessaa Fiixaa Barsiisaa YKn Instructor yuunivarsiitii Amboo kan Ta’ee Hidhamee

On

    Namnin suurasaan isaa argaa jirtan kun Caalaa Dhiyeessaa Fiixaa jedhama, ijoollee Ambooti barsiisaa yuunivarsiitii Ambooti. Ijoollummaasaa irraa kaasee,hidhaaf dararamuun,biraa hafee hinbeeku. Kaleessa  December 23 / 2015 kutaa dhaabatee otoo barsiisuu,,yuunivarsiitii keessa galuun Agaaziin qabanii manasaa deemanii sakatta’anii,omaa badii tokkollee dhabnaan…

Obboo Baqqalaa Fi Obboo Dajanee Harkii Caalii Maatii Isaanii bakka Jiraatanitii Mana Hidhaati Fudhatamanii

On

            Hoggontootaa Oromoo Federalist Congress ol anaa kan ta’an Obboo Baqqalaa Garbaa fi Itti aanaa barreessaa Oromo Federalist Congress kan ta’an Obboo Dajanee Xaafaa mootummaa wayyaaneetiin qabammanii fudhatamuun isaa lubuudhuma ishiin qabdduu ofitti xiiqqeessa jirti wayyanonii. Wayyaanooni…

Diddaan Didduma,Maali Jaarsummaa fi Kadhaan?Kaleessa Ummata Nagaan Shororkeessaadha Hin Jennee?

On

Adaraa Barruu kana dubbisaa waliif facaasaa!    Duraan dursee warri jaarsummaa fi dubbii qabbaneessuuf yaalaa jirtan ekeraan ilmaan keessanii,kan dhiyoo qe’ee baay’ee keessaa rasaasa abbaa irreen nyaatamanii isinitti haa iyyitu.Dhaabii teessuma isiniif hin kenniin jedheen abaarsaan eegala.Abaarsiif Eebbi keenya nama hin hanqatuufan…