Ambo Gara Galigalaa Lafatu Gaggaragalaa Kan Jedhan Egallaa Jira

Haaromeeti/ Updated

Mootumaan Wayyane(TPLF) goototaa ummata ilmaan Ambooti raafammaa jirti.Magaala Ambo keessa loltoonii wayyaneeti marffamitee jirti. Ammaafi manneen barnootaa cufamaniruu. Barattoonni sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa dabalatee M/B akka seenaniin hundumtuu barumsa didaanii yahuun mormii mormii isaanii itti fufaniiru. Ammas hiidhaa fi ajjeechaan duubatti nu hindeebisu jedhu.

ambo

Mootumaan wayyane ABOn magaala kana keessa qubatee jira kan jedhuu shakkii qaba.Kanumaan kan ka'ee magaalii Ambo humina waraanaatin weraaramitee jirti. Namoonii kara irrati hin argamanii.

Namoonii karaa irrati argamanii qabamanii mana hidhaa keessati darbammamaa jiru.

Ha ta'uu malee fincilii kuns wagaa darbeen wal qabisiiseefi labissii magaalotaa Oromia waliin walqabata gaafii mirga Abba biyyummaa argannutti duubatti hin deebinu jechuun dargaggoota Oromoof akkasumaas qonnaan bultoota Oromoofi warreen hojjattoota Mootummaa taataanii diinaa jalaa jirtaan maraaf waamichaa keenya isiniif dabarsiinnerra jedhu.

By Alemayehu Tilahun 

28 thoughts on “Ambo Gara Galigalaa Lafatu Gaggaragalaa Kan Jedhan Egallaa Jira

 • November 25, 2015 at 11:36
  Permalink

  jabadhu qommo koo harka walqabanne jira injiffannon oromotaaf.

 • November 25, 2015 at 12:59
  Permalink

  sila isiin namonni waa maxxansuu geettanis tahu afaanuma oromoo kana yoomuma sirnaan nuu barreesitu pls pls maal kan anbaa dubbanna……….

 • November 25, 2015 at 12:59
  Permalink

  Yaa lammii koo bakkuma jirtanii uf duuba hin deebi’inaa barataan barsiisaan akkasumas hojjattoonni hidda oromoo taatanii mootummaa kana jala hojjattan cuftuu yeroon gayee jira.hujii keessaniif jettanii miidhaa saba keessanii caldhistanii hin ilaalinaa.koottaa harka wol qabannee haa kaanuu.yeroon amma.bakka nuti kaanetti woboonis nu dhaqaba.iyyaa iyya dabarsaa.

 • November 25, 2015 at 13:10
  Permalink

  amboo biyyaa dhiraati jabadhaa oromoo jabadhaa oromoo amboo qofaa osoo hin tanee bakkumaa hundatti ibidda qabsisun didda agarsisu qabnaa

 • November 25, 2015 at 13:38
  Permalink

  Your Commentjabaadha lammiiwwankooo

 • November 25, 2015 at 14:48
  Permalink

  nuti ilmaan amboo yuunibersiitii jirru keessatti ammaa eegallee gayee keenya ni baana

 • November 25, 2015 at 14:50
  Permalink

  Your CommentJabaadhaa lammii koo bakka hundaa haa kaanuuuuuuu.

 • November 25, 2015 at 14:59
  Permalink

  Yaa oromo jabadhaa laftii barii geete

 • November 25, 2015 at 15:04
  Permalink

  odeffaannoo hoo’aa nu biraan gahaa jiraachuu kessaniif galanni keessaan guddaadha

 • November 25, 2015 at 15:14
  Permalink

  jabaadhaa qomookoo

 • November 25, 2015 at 15:19
  Permalink

  Jabbadha rabbiin isin bira haa jiraatu.

 • November 25, 2015 at 15:25
  Permalink

  Jabaadhaa yaa ilmaan OROMOO!!!

 • November 25, 2015 at 15:41
  Permalink

  Jabaadhaa jajjabee koo
  Ijoollee Amboo
  Amoo qofaa miti garuu Amboo fakkeenya godhachuudhaan nutis haa kaanu bakkuma jiruu yaa Oromoo !!!

 • November 25, 2015 at 15:44
  Permalink

  Jabaadhaa jajjabee koo
  Ijoollee Amboo
  Amboo qofaa miti garuu Amboo fakkeenya godhachuudhaan nutis haa kaanu bakkuma jiruu yaa Oromoo !!!

 • November 25, 2015 at 15:50
  Permalink

  ni tura malee ni urraa jette boombiin
  dhiigni fi lafeen uummata oromoo oromiyaa deebisee ni ijaara
  yoomiyyuu sodaan duubatti nu hin deebisu sanyii gootota irraa dhalatnee hoo kanneen akkaa taaddee birrruu,waaqoo guutuufi kkf eenyuun waamee fixa miti
  baayyeedhaa seenaan haa himuu malee loli amboo biyyaa gootaa

 • November 25, 2015 at 16:12
  Permalink

  Jabaadhaa ilmaan oromoo Ambo qofaa mitii hundi kennayyuu harka wal qabannee haa kaanuu
  Gamanaan yoo falmatee gama kaanin rafe faaydan hin jiru kutaa tokko kun lama qofti diinaa ufirraa buqqisuu hin dandahuu yeroo ammaa maal eeydan

 • November 25, 2015 at 19:00
  Permalink

  baay’ee namatti tola. tokkummaan humna ,jabinaa kanaaf qabsoomne fincila diddaa garbummaa kana ofirraa cabsuu qabns

 • November 25, 2015 at 20:18
  Permalink

  ka’ii oromoo bakka jirtu hunda dirqamnii lammummaa Amboo qofarra hin jiru kana ka’a wal kakaasa

 • November 25, 2015 at 20:37
  Permalink

  Dhiigni ilmaan keenyaa akkaa
  Jigeen hin hafu.

 • November 25, 2015 at 22:07
  Permalink

  yaa obbolootaa kenyaa mee kottaa waqqayyoo maal qabaa itiyoophiyaafi? ebbaa:: garuu obboloota mottumma waqqayyoo yoo latee malee enyuuyuu hin argaatu. Rome 13
  kanaafuu mee isaa sammu kenyaa kessattii danqaara hamaa tadhee yadaa nama jibuu nu kessaa kahee hojii diyaabiloos kanaa maqaa iyasusiin monaa inni dhigaa dhangalasissudha hojissaa. mottumman garii: jalaala: nagaa. motiinshes nagaa kan tadhee han mottuma kana fana jiraatuus dhigaa motiichan han micaamedha. kanaaf dhigaa kenyaa diyaabilosiif lachuu dhisnee mee goftaa yesusiin akkas jenna iddoma jirruuratti motumma ke agarsiisu akka dandeenyuu nu gargarii. innis naga: jalalaa: motii hundaa dandaadha. kanaaf obbolota mottuma fanaas waqqayyoo fanaas maaf wallalla kottaa yaadaa hama sanaa of kessaa basnaa.

 • November 25, 2015 at 22:09
  Permalink

  yoo na argaachuu fetaan
  anatoli bekele

 • November 26, 2015 at 02:12
  Permalink

  Keep going Oromoo we are with you, this is historical moment ❤️❤️

 • November 26, 2015 at 07:33
  Permalink

  murteen dargagoota amboo fi jiraattota ishee sirriidhuma. Qabsoon kun oromoota hunda biraatti jajjabeeffamuu qaba.
  jabaannee harka wal qabannee oromiyaa bilisa haa basaafnu. oromiyaaf bilisummaa!!!!

 • November 26, 2015 at 08:08
  Permalink

  Yaa Oromoo Ka’i haga yoo dhiitamaa jiraattaa?
  hagayoom wal irratti laaltaa ?
  Ka’i walkakaasi diina of irraa kaasi

 • July 16, 2016 at 08:07
  Permalink

  nufis guyyaan jira!

Leave a Reply

%d bloggers like this: