Maatin Lamii Oromo 6 Bosona keessati Gatamanii

Biyya itti dhallanne gudanneti abban hirree Ethiopia qabeenyaa keenyaa saamuun itti xiqqaatee maati 6 mana issanii keessa gara bosonaati bineesaaf darbatee jira.Akkuma suuraa issanii armaan gadiiti argitanitti maatiin kun kan jiraachaa turan Burayyuu ganda Malika Gafarsaa Goxii Burqaa Illaala jedhamuu sabaa oromo ta'an irran kan ka'ee daimaa walin lafa ykn mana isan kessaa jiraatan fudhachuudhan gatamanii jiru.

se00Mootumaan wayyanee (TPLF) tufii OPDO fi ilaam Oromoo qabuu irran kan ka'ee lamii keeenya akka namaati lakkawwa hin jiru.

se0Yeroo amma kana nama mitti bineensa alaa ilee kabaja kenameefi yeroo iti kunnuunissan adda addaa itti godhamuufitti saba keenyaa qabinyii fi manii issanii irra fudhatamee bakkeeti gatamaa jiru.

se1Maatii kana irra manii isanii sababa Kanissaa horsisinaa jechaafi ke'ee issani gadi dhiisisanii rakkoo saaxilanii jiru.

se3Kanissaa horsisuufi yoo ta'ee bakka jireenyaa maatii kana otuu hin mijjeesiniifi bosonati gatuunii maal jechuu akka ta'ee hin beekamuu. 

One thought on “Maatin Lamii Oromo 6 Bosona keessati Gatamanii

Leave a Reply

%d bloggers like this: